Бързо, професионално и на много ниски цени!
Блог

Геоложки доклад

Инженерногеоложки проучвания

Инжeнерна геология и Хидрогеология

Инженерно-геоложки проучвания мога да ви спестят до 40% от разходите за строителството на сградата.