Инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на геоложки доклади за строителни цели

Стараем се да вършим работата си професионално, качествено и на умерени цени. Съумели сме да създадем авторитет и респект в средите на колегите от инвестиционното проектиране.

Бързо, професионално и на много ниски цени!

Над 5200

обекта

в цялата страна

Инженерно-геоложки проучвания и геоложки доклади с лабораторни изследвания, становища и експертизи

За нас

Гeоселект ЕООД бе създадена в началото на 90-те години по Търговския закон с предмет на дейност инженерно-геоложки проучвания и геоложки доклад за нуждите на инвестиционното проектиране, експертизи, становища и др.

Работим постоянно в екип от близо 150 сондажни специалисти, лаборанти, оператори на дълбококопна техника и чертожници, подбирани внимателно съобразно нуждите на различните проучвания и големината на всеки обект.

В зависимост от сложността на терена и товара на сградата с няколкото ни сондажни екипа подбираме някой от основните проучвателни метода – моторни сондажи, ръчно сондиране, геолого-проучвателно изследване с дълбококoпни машини или комбинация от посочените методи.

Какво е
инженерно-геоложки
доклад

Геоложкият доклад включва инженерно-геоложки проучване и проектиране за строителни цели, съгласно действащата нормативна уредба на Република България, с текстова част и графики.

  • Инженеро-геоложки оглед на терена.
  • Инженерно-геоложко проучване в дълбочина на терена (сондажи, описание на извадената ядка и други).
  • Вземане на проби за лабораторно изследване.
  • Мероприятия за справяне с инженерно-геоложките процеси и явления, като: свлачища, срутища, земетресения, сипеи, слягане, др.
  • Изследване за врени химически елементи и примеси в почвата.
  • Условия за фундиране, с данни от лабораторни и полеви изследвания за нуждите на конкретния обект.
  • Проучвания на земната основа с оценка за нейната носимо-способност.
Инженерно-геоложки проучвания мога да ви спестят до 40% от разходите за строителството на сградата.