Блог/ Инженерно-геоложки проучвания

Бързо, професионално и на много ниски цени!
Инженерно-геоложки проучвания

Инженерно-геоложките проучвания се извършват обикновено не от строители, а от инженер-геолози. Обаче строителните инженери трябва да имат достатъчна представа за задачите, обема, съдържанието и методите на инженерно-геоложките изследвания, което ще им даде възможност за пълно използване на резултатите от тези изследвания при проектиране на сгради и съоръжения.

Инженерно-геоложките проучвания са важна част от всяко едно инвестиционно намерение свързано със строителството на дадена сграда или съоръжение. Най-пълно отчитане на природните условия в строителството е възможно само при установяване на контакт между строителите и геолозите, които да дадат пълна инженерно геоложка информация за терена за предстоящото инвестиционно строителство.

Гeоселект ЕООД има дългогодишен опит в геоложките изследвания и проучвания и изготвя геоложки доклади, експертизи и становища за нуждите на строителството. Инженерно геоложките проучвания се извършват от високо квалифицирани специалисти съобразно нормативните наредби. Информацията от тези изследвания е необходима за изясняване на геоморфоложкия и литоложкия строеж, свойствата на почвите и подземните води на строителната основа, върху която ще бъде строено.

Непосредствената връзка между геолога и инженера се осъществява при проектирането на фундаментите на сградите и съоръженията – при избиране на механичната схема на земната основа. Фирма Гeоселект ЕООД има притежава лиценз за пълна проектантска правоспособност и предлага на своите клиенти висококачествени услуги в областта на инженероно-геоложките проучвания на добри цени.

Инженерно-геоложки проучвания мога да ви спестят до 40% от разходите за строителството на сградата.