Бързо, професионално и на много ниски цени!
За нас

ГЕОСЕЛЕКТ ЕООД

Гeоселект ЕООД бе създадена в началото на 90-те години по Търговския закон с предмет на дейност инженерно-геоложки проучвания и геоложки доклад за нуждите на инвестиционното проектиране, експертизи, становища и др. Фирмата е наследник на ЕТ “Селект”.

Оттогава досега сме проучили и изградили над 5200 обекта. Работим в тясно сътрудничество с много проектантски екипи, предимно в София, но и в част от страната.

Управителят на фирмата, Инж. геолог Мартин Константинов, вече има над 30 години професионален опит на обекти от национално значение като тунел “Витиня” и много други промишлени, граждански и жилишни обекти както в България, така и в Никарагуа в централна Латинска Америка.

Работим постоянно в екип от близо 150 сондажни специалисти, лаборанти, оператори на дълбококопна техника и чертожници, подбирани внимателно съобразно нуждите на различните проучвания и големината на всеки обект. В зависимост от сложността на терена и товара на сградата с няколкото ни сондажни екипа подбираме някой от основните проучвателни метода – моторни сондажи, ръчно сондиране, геолого-проучвателно изследване с дълбококoпни машини или комбинация от посочените методи.

Над 5200

обекта

в цялата страна

Инженерно-геоложки проучвания и геоложки доклади с лабораторни изследвания, становища и експертизи

Инженеро-геоложко проектиране и изготвяне на доклади за строителни цели,
съгласно действащата нормативна уредба на Република България, с текстова част и графики

1. Инженерно-геоложки оглед на терена

2. Инженерно-геоложко проучване в дълбочина на терена (сондажи, др., описание на извадената ядка,вземане на проби за лабораторно изследване)

3. Вземане на проби за лабораторно изследване

4.Мероприятия за справяне с инженерно-геоложките процеси и явления, като: свлачища, срутища, земетресения, сипеи, слягане, др.

5.Изследване за вредни химически елементи и примеси в почвата

6. Условия за фундиране, с данни от лабораторни и полеви изследвания за нуждите на конкретния обект.

Лиценз 2013 – за пълна проектантска правоспособност – „Земна основа, геоложки проучвания и доклад”:

GEOSELECT EOOD, heir to the The Sole Proprietor Company “Select Geology”, has been founded in the early 90-ies according to newly established corporate legislation in the country with the mission to meet the needs of investment project management in construction, to serve developers in the early stages of building and to consult and give engineering expertise in the geological field before any building gets started.

Инженерно-геоложки проучвания мога да ви спестят до 40% от разходите за строителството на сградата.